โลกยุคใหม่กับการศึกษาเรียนรู้
ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกเครื่องมือ
www.Datacom2u.com เป็นเว็บเพื่อการเรียนรู้ จัดทำในรูปแบบ 2 ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 และสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้เรียนเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ทุกแห่ง (Ubiquitous Learning / Learning)
การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง ได้อย่างยืดหยุ่น ทุกที่ ทุกเวลา และทุกเครื่องมือ พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน ที่เนื้อหาสารสนเทศส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ Digital รวมทั้งพัฒนาให้รองรับการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต พีซี เป็นต้น
Counter : 8400 to this page