โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส (Bus Topology)

Responsive image

โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส (Bus Topology) ประกอบด้วยการทำงานหลักของสายเคเบิลที่มีเทอร์มินอลที่ปลายแต่ละด้านทุกโหนดเป็นเหมือนเวิร์กสเตชันเครื่องพิมพ์, แล็ปท็อป, เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ มีการเชื่อมต่อกับสายเคเบิลใช้เทอร์มิเนเตอร์ (Terminator) เมื่อสิ้นสุดปลายสายสัญญาณและป้องกันการสะทอนกลับของสัญญาณ (Signal Bounce) เมื่อใช้โครงสร้างแบบบัส เมื่อคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณออก สัญญาณจะวิ่งบนสายสัญญาณทั้ง 2 ทิศทางจากคอมพิวเตอร์เครื่องส่ง เมื่อสิ้นสุดสายสัญญาณ สัญญาณจะสะท้อนกลับไปยังทิศทางที่ถูกส่งมา ซึ่งเรารู้จักกันคือ การสะทอนกลับของสัญญาณ(Signal Bounce) ซึ่งจะสร้างปัญหาในเครือข่ายเพราะถ้าสัญญาณอื่นจะถูกส่งไปอยู่กับความยาวของสายเคเบิลในเวลาเดียวกันทั้งสองสัญญาณจะชนกัน


ข้อดี (Advantages)

ข้อเสีย (Disadvantages)

  1. ง่ายต่อการใช้และขยายและขยายเครือข่าย
  2. (ติดตั้งอย่างรวดเร็ว) เหมาะสำหรับเครือข่ายชั่วคราว
  3. ราคาถูก
  1. ยากที่จะจัดการ / แก้ไขปัญหา
  2. หากสายเคเบิลมีปัญหาระบบเครือข่ายทั้งหมดจะล่ม
  3. ประสิทธิภาพและความเร็วจะลดลงเมื่อเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์หรือการจราจรหนาแน่น
  4. การรักษาความปลอดภัยต่ำ (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนรถบัสสามารถดูการส่งข้อมูลทั้งหมด)
  5. Proper termination is required.(loop must be in closed path).
  6. ถ้าเครื่องหนึ่งเครื่องใดล่ม ระบบจะล่ม(shut down)
  7. มีการชนกันของข้อมูลอยู่เสมอ Responsive image