ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

Computer Network คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันผ่านตัวกลางการสื่อสารเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันและกันได้

A standalone computer คือคอมพิวเตอร์ที่ไม่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Advantages of Computer Networking)

 1. เร็วและง่ายต่อการสื่อสาร (Easy Communication and Speed)
 2. มันเป็นเรื่องง่ายมากในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครือข่ายกับกลุ่มผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลล์ โทรศัพท์, วิดีโอคอนเฟอร์เรนส์ เป็นต้น
 3. การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลและข้อมูล (Ability to Share Files, Data and Information)
 4. นี้เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผู้ใช้สามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเพราะระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ในการรักษา บริหารจัดการ และบริการข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการ
 5. การแบ่งปันอุปกรณ์ (Sharing Hardware)
 6. เป็นอีกประโยชน์ที่สำคัญของระบบเครือข่ายที่สามารถในการแบ่งปันอุปกรณ์ (Hardware) ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) สามารถใช้ร่วมกันในกลุ่มผู้ใช้ในเครือข่าย มิเช่นนั้นความจำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับแต่ละบุคคลและคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในบริษัทหรือองค์กรนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์
 7. การแบ่งปันซอฟต์แวร์ (Sharing Software)
 8. ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์(Software) ร่วมกันภายในเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์ของระบบเครือข่ายราคาจะถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เป็นรายเครื่อง ดังนั้นบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
 9. ความปลอดภัย (Security)
 10. ไฟล์ที่และโปรแกรมสำคัญในระบบเครือข่ายสามารถป้องกันด้วยรหัสผ่านแล้วไฟล์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนี้เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่สำคัญของเครือข่ายเมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยผู้ใช้แต่ละคนจะมีรหัสผ่านในการเข้าถึงไฟล์และโปรแกรม
 11. ความเร็ว (Speed)
 12. การแบ่งปันและการถ่ายโอนไฟล์ภายในเครือข่ายเป็นอย่างรวดเร็ว ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่ายทำให้ช่วยประหยัดเวลาในขณะที่การรักษาความสมบูรณ์ของไฟล์