พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล


30,000
ก่อนคริสต์ศักราช
ภาพวาดผนังถ้ำ
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำ (CAVE PAINTING) ซึ่งเป็นภาพเขียนของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
Responsive image
3500s
ก่อนคริสต์ศักราช
อักษรอียิปต์โบราณ
ไฮโรกลิฟ (Hieroglyph) เป็นอักษรภาพอย่างหนึ่งของอียิปต์โบราณ จารึกโดยตัวอักษร 3 แบบ คือ กรีกโบราณ ดีโมติก และไฮโรกลิฟ
Responsive image
2530
ก่อนคริสต์ศักราช
พิราบสื่อสาร
กองทัพอียิปต์ใช้นกพิราบเพื่อส่งข้อความ
Responsive image
1600
ก่อนคริสต์ศักราช
ม้าเร็ว
จีนใช้ม้าในการส่งสาร
Responsive image
530
ก่อนคริสต์ศักราช
ฟิดิปปิดีส(ผู้ส่งสาร)
Pheidippidesเป็นผู้ส่งสารที่วิ่งจากกรุงเอเธนส์ไปสปาร์ตาเพื่อขอความช่วยเหลือ แล้ววิ่งกลับเป็นระยะทางไปกลับรอบละ กว่า 240 กิโลเมตร
Responsive image
216
ก่อนคริสต์ศักราช
กระจกสะท้อนแสง
โรมันส่งสัญญาณข้อความโดยใช้กระจกโลหะเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์
Responsive image
150
ก่อนคริสต์ศักราช
สัญญาณควัน (SMOKE SIGNAL)
อินเดียนแดงจะจุดไฟเผาใบไม้สด แล้วใช้หนังสัตว์คลุมปิดเปิดกองไฟ เพื่อปล่อยควันให้ลอยออกไปเป็นจังหวะ การส่งสัญญาณที่เป็นที่เข้าใจกันว่า "เตือนภัยร้ายแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่พวกพ้อง"
Responsive image
คริสต์ศักราช 105 กระดาษและหมึก
จีนเริ่มมีการผลิตกระดาษและหมึกเพื่อนำมาวาดและเขียนเพื่อสื่อสาร
Responsive image
คริสต์ศักราช 450 แม่พิมพ์
จีนมีการพัฒนาแม่พิมพ์จากไม้
Responsive image
คริสต์ศักราช 1831 โทรเลขResponsive image
คริสต์ศักราช 1835 รหัสมอส
โดย Samuel Morse.
Responsive image
คริสต์ศักราช 1837 โทรเลขResponsive image
คริสต์ศักราช 1844 โทรเลขResponsive image
คริสต์ศักราช 1876 โทรศัพท์
โดย Alexander Graham Bell and Thomas A. Watson
Responsive image
คริสต์ศักราช 1877 กล่องเสียง
โดย Thomas Edison
Responsive image
คริสต์ศักราช 1889 โทรศัพท์Responsive image