สื่อกลางที่กำหนดเส้นทางได้ หรือ ระบบใช้สาย (Guided/ Wired Transmission Media)

 1. สายคู่บิดเกลียว  (Twisted Pair Cable)
 2. สายโคแอคเชียล (Coaxial Cable)
 3. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง  หรือไฟเบอร์ออปติกส์ (Fiber Optical Cable)

1. สายคู่บิดเกลียว  ( Twisted Pair Cable )

Responsive image

เหตุผลที่ต้องนำสาย 2 เส้นมาถักเป็นเกลียว เพื่อลดสัญญาณรบกวนในระดับที่ยอมรับได้

Responsive image

สายคู่บิดเกลียวเป็นสายสัญญาณที่มีราคาถูกที่สุดและนิยมใช้มากที่สุด


สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้มและแบบมีฉนวนหุ้ม (Unshieldedvs Shielded Twisted-Pair Cable)

Responsive image
Responsive image


สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม
Unshielded Twisted-Pair (UTP)
สายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม
Shielded Twisted-Pair Cable (STP)
 • ถูกรบกวนจากสัญญาณรบกวนได้ง่าย
 • ใช้ในสายโทรศัพท์
 • ราคาถูกที่สุด
 • ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ช่วยลดสัญญาณรบกวน
 • อัตราการส่งข้อมูลสูงกว่า
 • ราคาสูงกว่า
 • หนาและหนักกว่า

หัวต่อ (Connector)

Responsive image

2.  สายเคเบิลแกนร่วมหรือโคแอกเชียล (Coaxial Cable)


Responsive image Responsive image

BNC connectors

Responsive image

สายเคเบิลแกนร่วมหรือสายโคแอกเซียลเคเบิล หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ  ว่า สายโคแอก  เป็นสายสื่อสารที่มีส่วนของสายส่งข้อมูลเป็นลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง  ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบโทรทัศน์บ้านและเคเบิลทีวี ส่งข้อมูลในระบบโทรศัพท์ไกลๆ และระบบ Lan


3. เคเบิลใยแก้วนำแสง หรือไฟเบอร์ออปติกส์ (Fiber Optical Cable )

Responsive image

หัวต่อสายใยแก้วนำแสง (Fiber-optic cable connectors)

Responsive image

หลักการทั่วไปของการสื่อสารในสายใยแก้วนำแสง  คือการเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลหรือสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสงก่อน  แล้วส่งผ่านสายใยแก้วนำแสงไปยังปลายทาง   ซึ่งเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูลในรูปของแสง 


สรุปตัวกลางแบบมีสาย

ประเภท (Type) ข้อดี (Advantage) ข้อเสีย (Disadvantage)
สายคู่บิดเกลียวTwisted Pair Wire
 • ราคาถูกมาก
 • ติดตั้งง่าย
 • ใช้ในหลายสถานที่

ไม่รองรับความถี่สูง

สายโคแอคเชียลCoaxial cable
 • กันสัญญาณรบกวนได้ดี
 • ราคาสมเหตุสมผล
 • แบนด์วิดธ์ (Bandwidth) ระดับกลาง

ใหญ่และค่อนข้างยืดหยุ่น

สายใยแก้วนำแสงFiber optic cable
 • ไม่มีสัญญาณรบกวน
 • แบนด์วิดธ์ (Bandwidth)  กว้างมาก
 • มีอัตราค่าลดทอนของสัญญาณต่ำ

ค่าติดตั้งแพง