เครือข่ายท้องถิ่น : Local Area Network (LAN)

Responsive image

เครือข่ายท้องถิ่น(Local Area Network  : LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยปกติจะบริเวณภายในอาคารสำนักงาน , ที่บ้าน, โรงเรียน กลุ่มอาคารขนาดเล็ก