โครงสร้างเครือข่ายแบบตาข่าย (Mesh Topology)

Responsive image

โครงสร้างเครือข่ายแบบตาข่าย (Mesh Topology) มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างเครือข่ายแบบดาว(star topology) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบซับซ้อนหลายเส้นทาง ระบบเครือข่ายสามารถเป็นได้ทั้งโครงสร้างตาข่าย แบบสมบูรณ์ (fully mesh) หรือ โครงสร้างตาข่ายแบบบางส่วน (partially mesh) ขึ้นอยู่กับความจำเป็นโครงสร้างเครือข่ายชนิดนี้มีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือแต่อย่างไรก็ตาม การติดตั้งราคาสูงและทำได้ในวงจำกัด


โครงสร้างตาข่ายแบบสมบูรณ์

(Full-Mesh Topology)

โครงสร้างตาข่ายแบบบางส่วน

(Partial-Mesh Topology)

โครงสร้างตาข่ายแบบสมบูรณ์

(Full-Mesh Topology)

เชื่อมต่อกันทุกอุปกรณ์ไปยังอีกเครื่องซึ่งเกินความจำเป็นการใช้โครงสร้างตาข่ายแบบสมบูรณ์มีราคาแพง.

โครงสร้างตาข่ายแบบบางส่วน

(Partial-Mesh Topology)

เครื่องหนึ่งเชื่อมต่อไปยังหลายเครื่องแต่ไม่ใช่ทั้งหมดวิธีนี้ บริษัทร้านค้า จะเลือกว่าจะใช้โหนด หรือเครื่องไหนเชื่อมต่อบ้างเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่า


ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างเครือข่ายแบบตาข่าย (Advantages and Disadvantages of Mesh Topology)

ข้อดี (Advantages)

ข้อเสีย (Disadvantages)

  • การเชื่อมต่อแต่ละเครื่องสามารถมีการโหลดข้อมูลของตัวเองได้ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาการจราจร
  • มีประสิทธิภาพสูงแม้ต้องโหลดข้อมูลหนักก็ไม่มีผลกระทบ

 

  • ราคาแพงมาก
  • ยากต่อการติดตั้ง
  • การเชื่อมต่อมากอาจไปสู่ความผิดพลาดในการเชื่อมต่อ
  • การติดตั้งซับซ้อน แต่ละเครื่องจำต้องเชื่อมต่อไปยังทุกเครื่องที่เหลือ