การเชื่อมต่อแบบหลายจุด(Multipoint)

Responsive image

การเชื่อมต่อแบบหลายจุด(Multipoint) หรือเรียกอีกอย่างว่า Multidrop line configuration คือการเชื่อมต่อจากหนึ่งไป 2 หรือมากกว่า ที่เชื่อมต่อและใช้ช่องทางเดียวกันในการแบ่งปันข้อมูลซึ่งในปัจจุบันใช้ช่องทางการเชื่อมต่อแบบการเชื่อมต่อแบบหลายจุด(Multipoint) นี้