เกณฑ์ประสิทธิภาพของเครือข่าย (Network Criteria)

เกณฑ์ประสิทธิภาพพื้นฐานของระบบเครือข่ายสิ่งสำคัญในการเลือกระบบเครือข่ายเป็นที่จะต้องพิจารณาสำหรับการปรับปรุงการทำงานของเครือข่าย

เกณฑ์ประสิทธิภาพพื้นฐานของระบบเครือข่ายที่สำคัญ คือ
 1. สมรรถนะ (Performance)
 2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
 3. ความปลอดภัย (Security)

 1. สมรรถนะ (Performance): ขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้
 2. - จำนวนผู้ใช้ (Number of Users): ผู้ใช้จำนวนมากในเครือข่ายทำให้การตอบสนองช้าลง ถ้ามันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้และเข้าถึงจำนวนมากในช่วงการใช้สูงสุดอาจทำให้การทำงานในระบบเครือข่ายช้าลง นั่นเป็นประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบเครือข่าย
  - ตัวกลางการสื่อสาร (Transmission Medium): ตัวกลางการสื่อสารที่ใช้ในระบบเครือข่ายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูลซึ่ง สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เป็นตัวกลางการสื่อสารที่ส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด
  - อุปกรณ์ (Hardware): อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายมีผลต่อความเร็วและอัตราการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและพื้นที่การจัดเก็บขนาดใหญ่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  - ซอฟต์แวร์ (Software): ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับโปรแกรมและการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ส่งและผู้รับและเครื่องตัวกลางเป็นผลกับสมรรถนะของระบบเครือข่าย


 3. ความเชื่อถือได้ (Reliability): ขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้
 4. - ความถี่ของความล้มเหลว (Frequency of Failure): ทุกระบบเครือข่ายมีโอกาสล้มเหลว แต่ระบบเครือข่ายที่ล้มเหลวบ่อยครั้งเป็นระบบเครือข่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  - เวลาการกู้คืน (Recovery Time): เวลาที่ใช้ในการกู้คืนสภาพหลังจากความล้มเหลว ระบบเครือข่ายที่สามารถกู้คืนได้รวดเร็วจะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากกว่าระบบที่ใช้เวลานานในการกู้คืน
  - ภัยพิบัติ (Catastrophe): ระบบเครือข่ายต้องสามารถป้องกันภัยจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือการโจรกรรมซึ่งระบบเครือข่ายอาจมีระบบในการสำรองไฟล์ (back up)


 5. ความปลอดภัย (Security):(สำคัญมากสำหรับประสิทธิภาพของเครือข่าย)
 6. -การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access): ในเครือข่ายอาจมีข้อมูลที่สำคัญจึงต้องได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเป็นการระบุผู้ใช้และรหัสผ่านหรือเทคนิคการเข้ารหัสที่สูงขึ้น
  -ไวรัส (Viruses):ระบบเครือข่ายสามารถเข้าถึงจากหลายจุดซึ่งอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ ซึ่งไวรัสเป็นโปรแกรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ ซึ่งระบบเครือข่ายที่ดีต้องมีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทั้งจากโปรแกรมหรืออุปกรณ์ (software or hardware)