เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์(Peer-to- Peer Networks : P2P)

Responsive image

เครือข่ายของคอมพิวเตอร์กำหนดให้ไฟล์และโฟลเดอร์ที่จะใช้ร่วมกันได้ ระบบเครือข่าย peer-to-peer พบมากบ่อยในสำนักงานขนาดเล็กที่ไม่ได้ใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ เครือข่าย peer-to-peer คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันแต่ละคู่ (เชื่อมต่อ 1 ต่อ 1) ไม่มี เซิร์ฟเวอร์(server) เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องความสามารถเท่ากันเหมือนเพื่อนกัน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง Windows, Mac and Linux ในระบบเครือข่าย peer-to-peer และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้


เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to- Peer Networks : P2P)

ข้อดี (Advantages) ข้อเสีย (Disadvantages)
ไม่ต้องการระบบปฏิบัติการ (OS) สำหรับเครือข่าย คอมพิวเตอร์อาจมีการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง
ไม่จำเป็นต้องใช้ Server เพราะแต่ละเครื่องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ไฟล์และโฟลเดอร์ไม่ได้มีการสำรองข้อมูลจากส่วนกลาง
ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้ใช้แต่ละคนสามารถไฟล์ที่ต้องการแบ่งปันได้ด้วยตนเอง ไฟล์และทรัพยากรที่ไม่ได้อยู่ใน “พื้นที่แบ่งปัน”อาจจะยากต่อการเข้าถึงหากผู้ใช้มีการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ
การตั้งค่าได้ง่ายกว่า ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Networks)และไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคนที่จะไม่ให้ไวรัสติดเข้ามาในระบบเครือข่าย
หากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งล้มเหลวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของเครือข่ายแต่นั่นก็หมายความว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์งานได้ ระบบรักษาความปลอดภัยมีน้อยหรือไม่มีเลยซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้ใช้ไม่มีการระบุตัวตนในการเข้าระบบ(log on)