การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด(Point-to-Point)

Responsive image

การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด(Point-to-Point) เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง 2 อุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อระยะไกลอาจใช้สายสื่อสาร หรือ คลื่นไมโครเวฟ หรือเชื่อมต่อกับดาวเทียมและระบบอินฟราเรด โดยช่องทางการส่งผ่านข้อมูลมีไว้สำหรับ 2 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน

โครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุด (Point to point network topology)เป็นโครงสร้างที่ง่ายและพบเห็นโดยทั่วไป เพราะสร้างเครือข่ายได้ง่ายและไม่ยากในการทำความเข้าใจระบบ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อของระบบโทรศัพท์


Responsive image