โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Topology)

Responsive image

โครงสร้างแบบวงแหวน (ring topology) เป็นการเชื่อมต่อคล้ายกับชื่อโครงสร้าง โครงสร้างวงแหวนอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายมีการเชื่อมต่อในรูปแบบของแหวนหรือวงกลมซึ่งไม่เหมือนกับโครงสร้างแบบบัสโครงสร้างแบบวงแหวน (ring topology) ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่จะต้องการเทอร์มิเนเตอร์ (terminated)ข้อมูลจะถูกส่งไปในทางที่แตกต่างจากโครงสร้างแบบบัส อย่างไรก็ตามสัญญาณจะเดินทางทั่ววงแหวนโดยจะแวะหยุดที่อุปกรณ์แต่ละตัวที่เป็นทางผ่านถ้าอุปกรณ์ต้องการการส่งผ่านข้อมูล มันจะใส่ที่อยู่ปลายทางและจะทำเช่นนี้รอบวงแหวนจนกว่าจะพบเครื่องปลายทางข้อดีของโครงสร้างนี้คือจะไม่มีการชนกันของข้อมูล

รูปแบบโครงสร้างแบบวงแหวนt: วงแหวนเดี่ยว (single-ring) และ วงแหวนคู่ (dual-ring)
วงแหวนเดี่ยว (Single-Ring Topology) วงแหวนคู่ (Dual-Ring Topology)

ทิศทางการไหลของวงแหวนเดี่ยว

ทิศทางการไหลของวงแหวนคู่

ในโครงสร้างแบบวงแหวนเดี่ยว (Single-RingTopology) ทุกอุปกรณ์บนเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลในสายสัญญาณเดียวและการไหลของข้อมูลจะไหลในทิศทางเดียวแต่ละอุปกรณ์รอที่จะส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย โครงสร้างแบบวงแหวนเดี่ยว (Single-Ring Topology) มีโอกาสที่จะระบบล่ม

ในโครงสร้างวงแหวนคู่ (Dual-Ring Topology) จะมีทิศทางการไหลทั้งสองเส้นทางซึ่งหมายความว่าถ้าเส้นทางหนึ่งล่ม ข้อมูลยังสามารถส่งผ่านไปยังมีเส้นทางได้


ข้อดีและข้อเสีย โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน (Advantages and Disadvantages of Ring Topology)

ข้อดี (Advantages)

ข้อเสีย (Disadvantages)

 1. ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้อง 'คอขวด'(bottle neck) (การจราจรเร็วมากข้อมูลทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน)
 2. การส่งข้อมูลที่ค่อนข้างง่ายเป็นแพ็คเก็ตเดินทางไปในทิศทางเดียวเท่านั้น
 3. การเพิ่มโหนดเพิ่มเติมมีผลกระทบน้อยมากในแบนด์วิดธ์
 4. ช่วยป้องกันการชนกันของเครือข่าย
 5. ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายในการจัดการการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
 1. แพ็กเก็ตข้อมูลจะต้องผ่านคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องระหว่างผู้ส่งและผู้รับดังนั้นสิ่งนี้ทำให้มันช้าลง
 2. ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียการส่งข้อมูลจะไม่สำเร็จ
 3. เป็นเรื่องยากในการซ่อมและแก้ปัญหา
 4. การเพิ่มลดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องปิดระบบเครือข่ายก่อนชั่วคราว
 5. เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารได้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องเปิด
 6. ทุกอย่างขึ้นกับสายเคเบิ้ล
 7. ย้าย, เพิ่มและการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์จะมีผลต่อเครือข่าย