สิ่งรบกวนในการส่งสัญญาณ (Transmission Impairments)

การลดทอน (Attenuation)

การสูญเสียพลังงาน เมื่อสัญญาณเดินทางผ่านกลางจะสูญเสียพลังงาน เราต้องใช้ Amplifiersเพื่อใช้ในการขยายสัญญาณ

Responsive image

การผิดเพี้ยนจากการหน่วงเวลา (Delay Distortion)

ความผิดเพี้ยนคือการที่สัญญาณเปลี่ยนรูปร่างมักเกิดขึ้นเฉพาะกับ Composite Signal เท่านั้นเพราะ

Responsive image

สัญญาณรบกวน (Noise)

สัญญาณรบกวนจะถูกแทรกเข้ามาในช่วงระหว่างที่คลื่นเดินทางจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับ
Responsive image
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (Effect of noise)
Responsive image