การส่งข้อมูลแบบขนาน (Parallel Transmission)

Responsive image

Responsive image

ข้อดีและข้อเสียของการส่งข้อมูลแบบขนาน(Parallel)
ข้อดี
  1. มีความรวดเร็ว เนื่องจากสามารถส่งบิตจำนวนหลาย ๆ บิตไปยังปลายทางพร้อม ๆ กัน

 
ข้อเสีย

  1. ต้นทุนสูง เนื่องจากต้องมีช่องสัญญาณเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งไป
  2. เหมาะสมกับกับการส่งผ่านข้อมูลในระยะใกล้ ๆ เพราะหากมีระยะไกล ๆ จะเสี่ยงต่อความผิดพลาดของสัญญาณ เนื่องจากสัญญาณข้อมูลแต่ละบิตที่ส่งไปพร้อม ๆ กันในระยะทางไกล ๆ อาจมีความเหลื่อมล้ำกันและทำให้ไปถึงที่เป้าหมายไม่พร้อมกัน