การส่งข้อมูลแบบอนุกรม(Serial)

Responsive image

Responsive image

ข้อดีและข้อเสียของการส่งข้อมูลแบบอนุกรม
ข้อดี
  1. ประหยัดสายสื่อสาร เนื่องจากใช้สายสื่อสารเพียงเส้นเดียว
  2. สามารถส่งข้อมูลได้ตั้งแต่ระยะทางสั้น ๆ จนถึงระยะทางไกลไปไมล์
ข้อเสีย
  1. ความล่าช้าในการส่งข้อมูล เนื่องจากมีช่องสัญญาณเพียงชาแนลเดียวเท่านั้น